Obvestilo o šestem skupnem terenskem usposabljanju intervencijskih enot v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško so partnerji na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 22.9.2020 na Igu v Sloveniji izvedli šesto skupno terensko usposabljanje gasilskih intervencijskih enot za čezmejno posredovanje v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Usposabljanje je bilo izvedeno na lokaciji Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje (ICZR) Republike Slovenije na Igu. Sodelovalo je 27 udeležencev iz 6 intervencijskih enot (samo iz Slovenije, zaradi posledic omejitev COVID-19), ki so uspešno preizkusili svoje znanje v treh različnih interventnih scenarijih (vajah), s katerimi so organizatorji vaje skušali kar najbolje simulirati razmere, v kakršnih bi se gasilci lahko srečali z nevarnostjo radioaktivnega sevanja pri svojem rednem delu. V prvem scenariju so demonstrirali varno posredovanje pri reševanju iz ponesrečenega vozila, ki je prevažalo radioaktivni vir. Sledilo je gašenje požara, do katerega je prišlo pri izvajanju industrijske radiografije, pri zadnji vaji pa so morali zaustaviti iztekanje radioaktivne tekočine iz soda.  Pri vseh treh vajah so morali udeleženci pokazati zadovoljivo znanje glede uporabe merilnikov radioaktivnega sevanja, optimizirati delo zaradi osebne zaščite ter poskrbeti za zaščito prebivalstva in okolja.

Poleg pripadnikov intervencijskih enot so se skupne vaje udeležili tudi predstavniki ključnih partnerjev v projektu ENRAS (Inštituta Jožef Stefan in GZS), ki so sodelovali kot organizatorji, ocenjevalci radioloških veščin in člani ekip ELME, ki so posredovale na poziv intervencijskih delavcev, prav tako pa tudi predstavniki pridruženih partnerjev v projektu (URSZR in URSJV), ki so sodelovali kot opazovalci.

Izvedeno skupno terensko usposabljanje na Igu je bilo šesto od predvidenih devetih skupnih terenskih usposabljanj slovenskih in hrvaških intervencijskih enot, ki naj bi bile izvedene med junijem 2019 in novembrom 2020. Na vsaki skupni vaji bodo sodelovale tiste intervencijske ekipe čezmejnega območja, ki bodo v času med dvema vajama opravile posebej strukturirano individualno terensko usposabljanje.

V okviru skupnih čezmejnih vaj intervencijskih ekip bo usposobljenih najmanj 240 članov iz 60 intervencijskih enot, ki se bodo dodatno usposobili za uporabo merilnikov hitrosti doze ionizirajočega sevanja in interpretacijo izmerjenih podatkov, na podlagi rezultatov pa bodo pravilno postopali za varno delo pri intervenciji v primeru jedrske in radiološke nesreče.

Na podlagi skupnih vaj bo v okviru projekta ENRAS nato pripravljen program rednih skupnih čezmejnih usposabljanj za vse intervencijske enote z namenom vzdrževanja doseženega nivoja usposobljenosti in izobraževanja novih inštruktorjev tudi po zaključku projekta.

Objavljeno v Projektni dosežki, Usposabljanja | Komentarji so izklopljeni za Obvestilo o šestem skupnem terenskem usposabljanju intervencijskih enot v okviru projekta ENRAS

Obisk SVRK, 27. 8. 2020

Objavljeno v Dogodki, Javni dogodki | Komentarji so izklopljeni za Obisk SVRK, 27. 8. 2020

Sestanek Upravnega odbora ENRAS, 27. 8. 2020

Po daljšem premoru v zadnjih mesecih so partnerji v projektu ENRAS s strani predstavnice Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politik, dobili zeleno luč za nadaljnjo izvajanje projekta po planu B. Nastale razmere nam žal ne omogočajo čezmejnega sodelovanja s partnerji in gasilskimi enotami s Hrvaške, zato bomo aktivnosti, ki še sledijo, izvajali ločeno na Slovenski in Hrvaški strani. Zaključek projekta bo novembra 2020. Upamo, da bo zadnje srečanje oz. zaključna vaja že lahko izpeljana v živo skupaj s partnerji iz Hrvaške.

Pred začetkom sestanka Upravnega odbora projekta je prisotne sprejel tudi v.d. direktorja Inštituta Jožefa Štefana, prof. dr. Jadran Lenarčič.

Objavljeno v Dogodki, Projektni sestanki | Komentarji so izklopljeni za Sestanek Upravnega odbora ENRAS, 27. 8. 2020

Poročila iz skupnih usposabljanj

Objavljeno v Projektni dosežki, Usposabljanja | Komentarji so izklopljeni za Poročila iz skupnih usposabljanj

Obvestilo o prestavitvi skupnih vaj na projektu ENRAS do nadaljnjega

Spoštovani partnerji in pridruženi partnerji v okviru projekta ENRAS,
Zaradi širjenja koronavirusa v Sloveniji in na Hrvaškem ter zaostrenih preventivnih ukrepov v zvezi s tem odpovedujemo skupno vajo v okviru projekta ENRAS, načrtovano za 21. 3. 2020 ter vse ostale skupne vaje do preklica. Nadomestni termin vaj bomo sporočili takoj, ko bodo razmere to dovoljevale.

Objavljeno v Projektni dosežki, Usposabljanja | Komentarji so izklopljeni za Obvestilo o prestavitvi skupnih vaj na projektu ENRAS do nadaljnjega