Prva novinarska konferenca

Ljubljana, 15. april 2019 – Na Institutu “Jožef Stefan” so danes predstavili projekt ENRAS, ki pomeni prvi primer čezmejnega zagotavljanja varnosti pred radioaktivnim sevanjem za državi Slovenijo in Hrvaško. V usposabljanje bo vključenih več kot 60 intervencijskih enot v programskem območju čezmejnega sodelovanja, ki bodo povezane v enoten sistem praktičnega usposabljanja za primer tovrstnih nesreč. Skupno bo usposobljenih več kot 700 intervencijskih delavcev.

Oktobra 2018 je v čezmejnem področju Slovenije in Hrvaške stekel dveletni projekt ENRAS, ki rešuje skupni izziv pripravljenosti in varnosti pri intervencijah v primeru jedrske ali radiološke nesreče za intervencijske delavcev, predvsem gasilcev. Srž projekta je zasnova in izvedba novega skupnega sistema usposabljanja intervencijskih enot ter podpis dogovora o vzpostavitvi nove čezmejne strukture za spodbujanje sodelovanja med državama na področju zagotavljanja varnosti.

Kratica ENRAS pomeni Ensuring Radiation Safety, torej zagotavljanje varnosti pred radioaktivnim sevanjem. Gre za prvi tak primer čezmejnega sodelovanja na področju zagotavljanja varnosti intervencijskih enot pri posredovanju v primeru jedrske ali radiološke nesreče, ki poteka v okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

V usposabljanje bo vključenih več kot 60 intervencijskih enot v programskem območju čezmejnega sodelovanja, ki bodo povezane v enoten sistem praktičnega usposabljanja za primer tovrstnih nesreč. Skupno bo v okviru usposobljenih več kot 700 intervencijskih delavcev.

Aktivnosti bodo izvedene v dveh stopnjah. V prvi stopnji bo potekalo teoretično in praktično usposabljanje posameznih enot na lokacijah, kjer so intervencijske enote stacionirane. V okviru druge stopnje bodo kot nov pristop izvedena skupna usposabljanja intervencijskih delavcev z obeh strani meje. Takšen pristop bo prvič čezmejno združil kapacitete, izkušnje in znanje za varno posredovanje v primeru jedrske ali radiološke nesreče, ter obstoječe kapacitete, izkušnje in znanje prenesel na intervencijske ekipe, odgovorne za posredovanje v tovrstnih nesrečah.

Poseben pomen ima vzpostavitev nove čezmejne strukture, ki bo oblikovana kot usklajen in obvezujoč dogovor ključnih akterjev z obeh strani meje na področju zagotavljanja varnosti pri intervencijah v primeru jedrskih in radioloških nesreč. Ti so Institut Jožef Stefan iz Ljubljane in Institut za medicinska istraživanja iz Zagreba, ki sta pristojna za usposabljanje, Gasilska zveza Slovenije in Hrvatska vatrogasna zajednica kot krovni organizaciji gasilskih intervencijskih enot, poleg tega pa še Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter pristojni ustanovi za jedrsko in radiološko varnost, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost ter Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstvo civilne zaštite. V strukturo bodo po potrebi vključeni tudi drugi državni organi, pristojni za področje intervencij v primeru tovrstnih nesreč, ki bodo zagotavljali strateški značaj projekta in odigrali bistveno vlogo pri prenosu dobrih praks in njihovem oblikovanju v zakonodajah obeh držav.

Tako bo zagotovljena vertikalna čezmejna struktura, katere namen bo spodbujanje in usklajevanje čezmejnega sodelovanja v primeru nesreč, pri katerih obstaja nevarnost radioaktivnega sevanja. Preskok v dosedanji praksi predstavlja tudi aktivno vključevanje drugih intervencijskih ekip, kot so zdravstveno osebje in policija, v aktivnosti, ki bodo omogočile varno posredovanje v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Projekt ENRAS bo z izvedbo skupnih praktičnih vaj intervencijskih enot s poudarkom na gasilskih enotah iz Slovenije in Hrvaške ter z vzpostavitvijo trajne čezmejne strukture, ki bo skrbela za usklajeno čezmejno delovanje ob tovrstnih nesrečah, dodatno povezal obe državi ter presegel obstoječe prakse, ki temeljijo na reševanju izzivov zgolj na nacionalni ravni. Z doseženimi pristopi bodo postavljeni temelji za izboljšano sodelovanje tudi v širši regiji.

Ta vnos je bil objavljen v Dogodki, Javni dogodki. Zaznamek za trajno povezavo.