Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj v Sloveniji v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško se je na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 22.5.2019 uspešno zaključil prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj GEŠP-ov v Sloveniji.

Prvi sklop individualnih usposabljanj se je na slovenski strani meje začel 16.-17.4.2019 z usposabljanjem GEŠP Murska Sobota in zaključil 21.-22.5.2019 z usposabljanjem GEŠP Zreče. Vmes so bili individualno usposobljeni še:

  • GEŠP Nafta Lendava (17-18.4.2019)
  • GEŠP Maribor (23.-24.4.2019)
  • GEŠP Gornja Radgona (24.-25.4.2019)
  • GEŠP Slovenska Bistrica (6.-7.5.2019)
  • GEŠP Ptuj (7.-8.5.2019)
  • GEŠP Ormož (13.-14.5.2019)
  • GEŠP Ljutomer (14.-15.5.2019) in
  • GEŠP Slovenske Konjice (20.-21.5.2019).

Vsako dvodnevno individualno usposabljanje je zajemalo teoretični (prvi dan) in praktični del (drugi dan). V okviru prvega sklopa individualnih usposabljanj GEŠP v Sloveniji, je bilo v aprilu in maju 2019 v okviru projekta ENRAS tako skupaj usposobljenih okrog 120 udeležencev iz 10 različnih intervencijskih ekip, ki so uspešno osvojili ključna znanja s področja uporabe orodij in postopkov, potrebnih za varno skupno čezmejno intervencijo v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Začetek naslednjega sklopa individualnih usposabljanj v Sloveniji je predviden v oktobru 2019. Pred tem bo 12. junija v Čakovcu (Hrvaška) izvedena prva skupna vaja (skupno terensko usposabljanje) že usposobljenih intervencijskih ekip iz Slovenije in Hrvaške, načrtovana pa je tudi  druga skupna vaja,   ki bo potekala v Sloveniji in sicer v septembru.

Ljubljana, 30.5.2019

Ta vnos je bil objavljen v Projektni dosežki, Usposabljanja. Zaznamek za trajno povezavo.