Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj na Hrvaškem v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško se je na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 30.5.2019 uspešno zaključil prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj članov javnih gasilskih enot (Javna vatrogasna postrojba – JVP) na Hrvaškem.

Prvi sklop individualnih usposabljanj se je na hrvaški strani meje začel 7.-9.5.2019 z usposabljanjem JVP Čakovec in zaključil 30.5.2019 z usposabljanjem JVP Ivanić Grad. Vmes so bili individualno usposobljeni še:

 • JVP Varaždin (14.-17.5.2019)
 • JVP Krapina (22.5.2019)
 • JVP Zabok (23.-24.5.2019)
 • JVP Velika Gorica (28.5.2019) in
 • JVP Zagreb (29.5.2019).

Vsako individualno usposabljanje je zajemalo teoretični in praktični del. V okviru prvega sklopa individualnih usposabljanj JVP na Hrvaškem, je bilo v maju 2019 v okviru projekta ENRAS tako skupaj usposobljenih 190 udeležencev iz 7 različnih JVP, ki so uspešno osvojili ključna znanja s področja uporabe orodij in postopkov, potrebnih za varno skupno čezmejno intervencijo v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Začetek naslednjega sklopa individualnih usposabljanj na Hrvaškem je predviden v oktobru 2019. Pred tem bo 12. junija v Čakovcu (Hrvaška) izvedena prva skupna vaja (skupno terensko usposabljanje) že usposobljenih intervencijskih ekip iz Slovenije in Hrvaške, načrtovana pa je tudi  druga skupna vaja,  ki bo predvidoma potekala v Sloveniji v septembru 2019.

Ljubljana, 5.6.2019

Objavljeno v Projektni dosežki, Usposabljanja | Komentarji so izklopljeni za Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj na Hrvaškem v okviru projekta ENRAS

Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj v Sloveniji v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško se je na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 22.5.2019 uspešno zaključil prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj GEŠP-ov v Sloveniji.

Prvi sklop individualnih usposabljanj se je na slovenski strani meje začel 16.-17.4.2019 z usposabljanjem GEŠP Murska Sobota in zaključil 21.-22.5.2019 z usposabljanjem GEŠP Zreče. Vmes so bili individualno usposobljeni še:

 • GEŠP Nafta Lendava (17-18.4.2019)
 • GEŠP Maribor (23.-24.4.2019)
 • GEŠP Gornja Radgona (24.-25.4.2019)
 • GEŠP Slovenska Bistrica (6.-7.5.2019)
 • GEŠP Ptuj (7.-8.5.2019)
 • GEŠP Ormož (13.-14.5.2019)
 • GEŠP Ljutomer (14.-15.5.2019) in
 • GEŠP Slovenske Konjice (20.-21.5.2019).

Vsako dvodnevno individualno usposabljanje je zajemalo teoretični (prvi dan) in praktični del (drugi dan). V okviru prvega sklopa individualnih usposabljanj GEŠP v Sloveniji, je bilo v aprilu in maju 2019 v okviru projekta ENRAS tako skupaj usposobljenih okrog 120 udeležencev iz 10 različnih intervencijskih ekip, ki so uspešno osvojili ključna znanja s področja uporabe orodij in postopkov, potrebnih za varno skupno čezmejno intervencijo v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Začetek naslednjega sklopa individualnih usposabljanj v Sloveniji je predviden v oktobru 2019. Pred tem bo 12. junija v Čakovcu (Hrvaška) izvedena prva skupna vaja (skupno terensko usposabljanje) že usposobljenih intervencijskih ekip iz Slovenije in Hrvaške, načrtovana pa je tudi  druga skupna vaja,   ki bo potekala v Sloveniji in sicer v septembru.

Ljubljana, 30.5.2019

Objavljeno v Projektni dosežki, Usposabljanja | Komentarji so izklopljeni za Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj v Sloveniji v okviru projekta ENRAS

Vabilo na novinarsko konferenco

Vljudno vas vabimo na

NOVINARSKO KONFERENCO V OKVIRU PROJEKTA ENRAS

ki bo 15. aprila 2019 ob 10.00 uri
v veliki predavalnici Instituta Jožefa Stefan, Jamova cesta 39, Ljubljana

Novinarsko konferenco organizira Institut Jožef Stefan kot vodilni partner v projektu ENRAS, skupaj s predstavniki hrvaških in slovenskih partnerjev in pridruženih partnerjev v projektu: Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba, Gasilske zveze Slovenije, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, Hrvatske vatrogasne zajednice in Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstvo civilne zaštite.

Na konferenci bodo predstavljeni vsebina in predvideni rezultati čezmejnega projekta ENRAS (ENsuring RAdiation Safety). Projekt je sofinanciran s strani programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020.

Namen projekta ENRAS je vzpostaviti čezmejne storitve na področju zagotavljanja varnosti v primeru jedrske ali radiološke nesreče. Glavni cilj projekta ENRAS je krepitev čezmejnega sodelovanja med ustanovami, ki delujejo na področju varnosti, za bolj učinkovite intervencije v primeru tovrstnih nesreč ter povečanje usposobljenosti in znanja intervencijskih enot (gasilskih enot širšega pomena). Cilj bo dosežen z vzpostavitvijo in izvedbo prvega sistema usposabljanja za varno skupno posredovanje na čezmejnem območju.

Na konferenci bodo prisotni tudi predstavniki partnerjev in pridruženih partnerjev, ki bodo lahko osvetlili pomen projekta za izboljšanje pripravljenosti intervencijskih enot kakor tudi za meddržavno sodelovanje na področju zagotavljanja varnosti v primeru jedrske ali radiološke nesreče.

Objavljeno v Dogodki, Javni dogodki | Komentarji so izklopljeni za Vabilo na novinarsko konferenco

Uvodni sestanek projekta ENRAS

2018 je na Institutu Jožef Stefan potekal uvodni (kick-off) sestanek projekta ENRAS. Na sestanku je bil vzpostavljen Upravni odbor, ki ga sestavljajo po en predstavnik vsakega projektnega partnerja (IJS, IMI in GZS). Projektni partnerji so pregledali načrtovane projektne aktivnosti in delovni načrt, si razdelili naloge ter se dogovorili o odgovornosti, upravljanju in komunikaciji v projektu ENRAS.

Objavljeno v Dogodki, Projektni sestanki | Komentiraj

Začetek projekta ENRAS – Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

S 1. 10. 2018 so se pričele aktivnosti pri projektu ENRAS, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj skozi Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Objavljeno v Dogodki, Javni dogodki | Komentiraj