O projektu

Projekt ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) bo razvil čezmejne storitve na področju zagotavljanja varnosti (civilne zaščite) v primeru jedrske ali radiološke nesreče. Skupni izziv programskega območja, ki ga v projektu rešujemo, je, kako zagotoviti ustrezno usklajene in varne skupne intervencije v primeru tovrstnih nesreč. Glavni cilj je krepitev čezmejnega sodelovanja med subjekti, ki delujejo na področju varnosti, za bolj učinkovito reševanje in intervencijo v primeru tovrstnih nesreč ter povečanje njihove usposobljenosti in znanja ter vzpostavitev prvega sistema za skupno varno posredovanje na čezmejnem območju. Glavni neposredni učinki projekta so: intervencijske enote z izboljšanimi spretnostmi in kompetencami v primeru jedrskih in radioloških nesreč in čezmejna struktura za intervencije v primeru tovrstnih nesreč.
Koristniki aktivnosti bodo neposredno enote, ki so po zakonu odgovorne za reševanje v primeru tovrstnih nesreč (gasilske enote, policija, medicinsko osebje, itd.), posredno pa celotno prebivalstvo. Načrtovani pristop v projektu je usmerjen k zagotovitvi usposobljenosti in čezmejne povezanosti intervencijskih ekip ter čezmejne povezanosti upravnih organov pristojnih za tovrstne nesreče, za varnejše celotno prebivalstvo čezmejnega in širšega območja, ki je tudi potresno.

Potreba po čezmejnem sodelovanju v primeru jedrske ali radiološke nesreče je zaradi čezmejnega vpliva takšne nesreče nujna, zlasti pomembna je usklajenost in skupna priprava ter terensko usposabljanje slovensko-hrvaških reševalnih ekip. Inovativno je enotno in usklajeno delovanje intervencijskih ekip ter skupno orodje (enotne smernice in protokoli, razvoj veščin in kompetenc za večjo varnost), ki bo dolgoročno uporabno za skupno pripravljenost v tovrstnih primerih. Vključitev pridruženih partnerjev pa bo projektu zagotovila strateško usmeritev, ki bo vodila do trajne čezmejne strukture za intervencijo v primeru jedrskih ali radioloških nesreč.