O projektu

Naslov projekta: Zagotavljanje varnosti intervencijskih ekip v primeru jedrskih ali radioloških nesreč

Akronim projekta: ENRAS (ENsuring RAdiation Safety)

Program sofinanciranja: INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020

Vrednost projekta: 518.000 EUR (od tega 440.300 EUR sofinanciranja ESRR – 85%)

Trajanje projekta: 01.10.2018 – 30.9.2020 (24 mesecev)

Glavni cilj projekta:

  • Krepitev čezmejnega sodelovanja med subjekti, ki delujejo na področju varnosti, za bolj učinkovito reševanje in intervencijo v primeru tovrstnih nesreč ter povečanje njihove usposobljenosti in znanja ter vzpostavitev prvega sistema za skupno varno posredovanje na čezmejnem območju.

Opis dejavnosti:

  • Projekt ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) bo razvil čezmejne storitve na področju zagotavljanja varnosti (civilne zaščite) v primeru jedrske ali radiološke nesreče.
  • Skupni izziv programskega območja, ki ga v projektu rešujemo, je, kako zagotoviti ustrezno usklajene in varne skupne intervencije v primeru tovrstnih nesreč. 
  • Koristniki aktivnosti bodo neposredno enote, ki so po zakonu odgovorne za reševanje v primeru tovrstnih nesreč (gasilske enote, policija, medicinsko osebje, itd.), posredno pa celotno prebivalstvo.
  • Načrtovani pristop v projektu je usmerjen k zagotovitvi usposobljenosti in čezmejne povezanosti intervencijskih ekip ter čezmejne povezanosti upravnih organov pristojnih za tovrstne nesreče, za varnejše celotno prebivalstvo čezmejnega in širšega območja, ki je tudi potresno.
  • Inovativno je enotno in usklajeno delovanje intervencijskih ekip ter skupno orodje (enotne smernice in protokoli, razvoj veščin in kompetenc za večjo varnost), ki bo dolgoročno uporabno za skupno pripravljenost v tovrstnih primerih.
  • Vključitev pridruženih partnerjev bo projektu zagotovila strateško usmeritev, ki bo vodila do trajne čezmejne strukture za intervencijo v primeru jedrskih ali radioloških nesreč.

Glavni neposredni učinki projekta:

  • Intervencijske enote z izboljšanimi spretnostmi in kompetencami v primeru jedrskih in radioloških nesreč in čezmejna struktura za intervencije v primeru tovrstnih nesreč.