Uspešno zaključeno prvo skupno terensko usposabljanje intervencijskih enot v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško bodo partnerji na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 12.6.2019 v Čakovcu na Hrvaškem izvedli prvo skupno terensko usposabljanje slovenskih in hrvaških intervencijskih enot za čezmejno posredovanje v jedrskih in radioloških nesrečah.

Usposabljanje se bo pričelo ob 9. uri na lokaciji Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Čakovec. Na njem bodo sodelovale intervencijske enote iz Slovenije in Hrvaške, ki bodo preizkusile svoje znanje v treh različnih interventnih scenarijih (možnih nesrečah).

Skupno terensko usposabljanje v Čakovcu bo prvo od predvidenih devetih skupnih terenskih usposabljanj slovenskih in hrvaških intervencijskih enot med junijem 2019 in septembrom 2020. Usposabljanja bodo potekala izmenično v Sloveniji (organizatorja vodilni partner projekta IJS in partner GZS) in na Hrvaškem (organizatorja partner IMI in pridruženi partner HVZ). Na vsaki skupni vaji bodo sodelovale tiste intervencijske ekipe čezmejnega območja, ki bodo v času med dvema vajama opravile posebej strukturirano individualno terensko usposabljanje.

Skupaj bo v okviru skupnih čezmejnih vaj intervencijskih ekip predvidoma usposobljenih najmanj 240 članov 30 intervencijskih enot, ki se bodo dodatno usposobili za uporabo merilnikov hitrosti doze ionizirajočega sevanja, interpretacijo izmerjenih podatkov in na podlagi rezultatov pravilno postopali za varno delo na intervenciji v primeru jedrske in radiološke nesreče.

Na podlagi skupnih vaj bo v okviru projekta ENRAS nato pripravljen program rednih skupnih čezmejnih vaj za vse intervencijske enote, z namenom vzdrževanja doseženega nivoja usposobljenosti in izobraževanja novih inštruktorjev tudi po zaključku projekta.

Ta vnos je bil objavljen v Projektni dosežki, Usposabljanja. Zaznamek za trajno povezavo.