Vabilo na novinarsko konferenco

Vljudno vas vabimo na

NOVINARSKO KONFERENCO V OKVIRU PROJEKTA ENRAS

ki bo 15. aprila 2019 ob 10.00 uri
v veliki predavalnici Instituta Jožefa Stefan, Jamova cesta 39, Ljubljana

Novinarsko konferenco organizira Institut Jožef Stefan kot vodilni partner v projektu ENRAS, skupaj s predstavniki hrvaških in slovenskih partnerjev in pridruženih partnerjev v projektu: Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba, Gasilske zveze Slovenije, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, Hrvatske vatrogasne zajednice in Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstvo civilne zaštite.

Na konferenci bodo predstavljeni vsebina in predvideni rezultati čezmejnega projekta ENRAS (ENsuring RAdiation Safety). Projekt je sofinanciran s strani programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020.

Namen projekta ENRAS je vzpostaviti čezmejne storitve na področju zagotavljanja varnosti v primeru jedrske ali radiološke nesreče. Glavni cilj projekta ENRAS je krepitev čezmejnega sodelovanja med ustanovami, ki delujejo na področju varnosti, za bolj učinkovite intervencije v primeru tovrstnih nesreč ter povečanje usposobljenosti in znanja intervencijskih enot (gasilskih enot širšega pomena). Cilj bo dosežen z vzpostavitvijo in izvedbo prvega sistema usposabljanja za varno skupno posredovanje na čezmejnem območju.

Na konferenci bodo prisotni tudi predstavniki partnerjev in pridruženih partnerjev, ki bodo lahko osvetlili pomen projekta za izboljšanje pripravljenosti intervencijskih enot kakor tudi za meddržavno sodelovanje na področju zagotavljanja varnosti v primeru jedrske ali radiološke nesreče.

Ta vnos je bil objavljen v Dogodki, Javni dogodki. Zaznamek za trajno povezavo.