Prva novinarska konferenca

Ljubljana, 15. april 2019 – Na Institutu “Jožef Stefan” so danes predstavili projekt ENRAS, ki pomeni prvi primer čezmejnega zagotavljanja varnosti pred radioaktivnim sevanjem za državi Slovenijo in Hrvaško. V usposabljanje bo vključenih več kot 60 intervencijskih enot v programskem območju čezmejnega sodelovanja, ki bodo povezane v enoten sistem praktičnega usposabljanja za primer tovrstnih nesreč. Skupno bo usposobljenih več kot 700 intervencijskih delavcev.

Oktobra 2018 je v čezmejnem področju Slovenije in Hrvaške stekel dveletni projekt ENRAS, ki rešuje skupni izziv pripravljenosti in varnosti pri intervencijah v primeru jedrske ali radiološke nesreče za intervencijske delavcev, predvsem gasilcev. Srž projekta je zasnova in izvedba novega skupnega sistema usposabljanja intervencijskih enot ter podpis dogovora o vzpostavitvi nove čezmejne strukture za spodbujanje sodelovanja med državama na področju zagotavljanja varnosti.

Kratica ENRAS pomeni Ensuring Radiation Safety, torej zagotavljanje varnosti pred radioaktivnim sevanjem. Gre za prvi tak primer čezmejnega sodelovanja na področju zagotavljanja varnosti intervencijskih enot pri posredovanju v primeru jedrske ali radiološke nesreče, ki poteka v okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

V usposabljanje bo vključenih več kot 60 intervencijskih enot v programskem območju čezmejnega sodelovanja, ki bodo povezane v enoten sistem praktičnega usposabljanja za primer tovrstnih nesreč. Skupno bo v okviru usposobljenih več kot 700 intervencijskih delavcev.

Aktivnosti bodo izvedene v dveh stopnjah. V prvi stopnji bo potekalo teoretično in praktično usposabljanje posameznih enot na lokacijah, kjer so intervencijske enote stacionirane. V okviru druge stopnje bodo kot nov pristop izvedena skupna usposabljanja intervencijskih delavcev z obeh strani meje. Takšen pristop bo prvič čezmejno združil kapacitete, izkušnje in znanje za varno posredovanje v primeru jedrske ali radiološke nesreče, ter obstoječe kapacitete, izkušnje in znanje prenesel na intervencijske ekipe, odgovorne za posredovanje v tovrstnih nesrečah.

Poseben pomen ima vzpostavitev nove čezmejne strukture, ki bo oblikovana kot usklajen in obvezujoč dogovor ključnih akterjev z obeh strani meje na področju zagotavljanja varnosti pri intervencijah v primeru jedrskih in radioloških nesreč. Ti so Institut Jožef Stefan iz Ljubljane in Institut za medicinska istraživanja iz Zagreba, ki sta pristojna za usposabljanje, Gasilska zveza Slovenije in Hrvatska vatrogasna zajednica kot krovni organizaciji gasilskih intervencijskih enot, poleg tega pa še Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter pristojni ustanovi za jedrsko in radiološko varnost, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost ter Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstvo civilne zaštite. V strukturo bodo po potrebi vključeni tudi drugi državni organi, pristojni za področje intervencij v primeru tovrstnih nesreč, ki bodo zagotavljali strateški značaj projekta in odigrali bistveno vlogo pri prenosu dobrih praks in njihovem oblikovanju v zakonodajah obeh držav.

Tako bo zagotovljena vertikalna čezmejna struktura, katere namen bo spodbujanje in usklajevanje čezmejnega sodelovanja v primeru nesreč, pri katerih obstaja nevarnost radioaktivnega sevanja. Preskok v dosedanji praksi predstavlja tudi aktivno vključevanje drugih intervencijskih ekip, kot so zdravstveno osebje in policija, v aktivnosti, ki bodo omogočile varno posredovanje v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Projekt ENRAS bo z izvedbo skupnih praktičnih vaj intervencijskih enot s poudarkom na gasilskih enotah iz Slovenije in Hrvaške ter z vzpostavitvijo trajne čezmejne strukture, ki bo skrbela za usklajeno čezmejno delovanje ob tovrstnih nesrečah, dodatno povezal obe državi ter presegel obstoječe prakse, ki temeljijo na reševanju izzivov zgolj na nacionalni ravni. Z doseženimi pristopi bodo postavljeni temelji za izboljšano sodelovanje tudi v širši regiji.

Objavljeno v Dogodki, Javni dogodki | Komentiraj

Uspešno zaključeno prvo skupno terensko usposabljanje intervencijskih enot v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško so partnerji na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 12.6.2019 v Čakovcu na Hrvaškem izvedli prvo skupno terensko usposabljanje slovenskih in hrvaških gasilskih intervencijskih enot za čezmejno posredovanje v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Usposabljanje je bilo izvedeno na lokaciji Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Čakovec. Sodelovalo je 9 intervencijskih enot (4 iz Slovenije in 5 iz Hrvaške), ki so uspešno preizkusile svoje znanje v treh različnih interventnih scenarijih (vajah), s katerimi so organizatorji vaje skušali kar najbolje simulirati razmere, v kakršnih bi se gasilci lahko srečali z nevarnostjo radioaktivnega sevanja pri svojem rednem delu. V prvem scenariju so demonstrirali varno posredovanje pri reševanju iz ponesrečenega vozila, ki je prevažalo radioaktivni vir. Sledilo je gašenje požara, do katerega je prišlo pri izvajanju industrijske radiografije, pri zadnji vaji pa so morali zaustaviti iztekanje radioaktivne tekočine iz soda.  Pri vseh treh vajah so morali udeleženci pokazati zadovoljivo znanje glede uporabe merilnikov radioaktivnega sevanja, optimizirati delo zaradi osebne zaščite ter poskrbeti za zaščito prebivalstva in okolja.

Izvedeno skupno terensko usposabljanje v Čakovcu je bilo prvo od predvidenih devetih skupnih terenskih usposabljanj slovenskih in hrvaških intervencijskih enot, ki naj bi bile izvedene med junijem 2019 in septembrom 2020. Na vsaki skupni vaji bodo sodelovale tiste intervencijske ekipe čezmejnega območja, ki bodo v času med dvema vajama opravile posebej strukturirano individualno terensko usposabljanje.

V okviru skupnih čezmejnih vaj intervencijskih ekip bo usposobljenih najmanj 240 članov iz 60 intervencijskih enot, ki se bodo dodatno usposobili za uporabo merilnikov hitrosti doze ionizirajočega sevanja in interpretacijo izmerjenih podatkov, na podlagi rezultatov pa bodo pravilno postopali za varno delo pri intervenciji v primeru jedrske in radiološke nesreče.

Na podlagi skupnih vaj bo v okviru projekta ENRAS nato pripravljen program rednih skupnih čezmejnih usposabljanj za vse intervencijske enote z namenom vzdrževanja doseženega nivoja usposobljenosti in izobraževanja novih inštruktorjev tudi po zaključku projekta.

Objavljeno v Projektni dosežki, Usposabljanja | Komentiraj

Uspešno zaključeno prvo skupno terensko usposabljanje intervencijskih enot v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško bodo partnerji na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 12.6.2019 v Čakovcu na Hrvaškem izvedli prvo skupno terensko usposabljanje slovenskih in hrvaških intervencijskih enot za čezmejno posredovanje v jedrskih in radioloških nesrečah.

Usposabljanje se bo pričelo ob 9. uri na lokaciji Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Čakovec. Na njem bodo sodelovale intervencijske enote iz Slovenije in Hrvaške, ki bodo preizkusile svoje znanje v treh različnih interventnih scenarijih (možnih nesrečah).

Skupno terensko usposabljanje v Čakovcu bo prvo od predvidenih devetih skupnih terenskih usposabljanj slovenskih in hrvaških intervencijskih enot med junijem 2019 in septembrom 2020. Usposabljanja bodo potekala izmenično v Sloveniji (organizatorja vodilni partner projekta IJS in partner GZS) in na Hrvaškem (organizatorja partner IMI in pridruženi partner HVZ). Na vsaki skupni vaji bodo sodelovale tiste intervencijske ekipe čezmejnega območja, ki bodo v času med dvema vajama opravile posebej strukturirano individualno terensko usposabljanje.

Skupaj bo v okviru skupnih čezmejnih vaj intervencijskih ekip predvidoma usposobljenih najmanj 240 članov 30 intervencijskih enot, ki se bodo dodatno usposobili za uporabo merilnikov hitrosti doze ionizirajočega sevanja, interpretacijo izmerjenih podatkov in na podlagi rezultatov pravilno postopali za varno delo na intervenciji v primeru jedrske in radiološke nesreče.

Na podlagi skupnih vaj bo v okviru projekta ENRAS nato pripravljen program rednih skupnih čezmejnih vaj za vse intervencijske enote, z namenom vzdrževanja doseženega nivoja usposobljenosti in izobraževanja novih inštruktorjev tudi po zaključku projekta.

Objavljeno v Projektni dosežki, Usposabljanja | Komentarji so izklopljeni za Uspešno zaključeno prvo skupno terensko usposabljanje intervencijskih enot v okviru projekta ENRAS

Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj na Hrvaškem v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško se je na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 30.5.2019 uspešno zaključil prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj članov javnih gasilskih enot (Javna vatrogasna postrojba – JVP) na Hrvaškem.

Prvi sklop individualnih usposabljanj se je na hrvaški strani meje začel 7.-9.5.2019 z usposabljanjem JVP Čakovec in zaključil 30.5.2019 z usposabljanjem JVP Ivanić Grad. Vmes so bili individualno usposobljeni še:

 • JVP Varaždin (14.-17.5.2019)
 • JVP Krapina (22.5.2019)
 • JVP Zabok (23.-24.5.2019)
 • JVP Velika Gorica (28.5.2019) in
 • JVP Zagreb (29.5.2019).

Vsako individualno usposabljanje je zajemalo teoretični in praktični del. V okviru prvega sklopa individualnih usposabljanj JVP na Hrvaškem, je bilo v maju 2019 v okviru projekta ENRAS tako skupaj usposobljenih 190 udeležencev iz 7 različnih JVP, ki so uspešno osvojili ključna znanja s področja uporabe orodij in postopkov, potrebnih za varno skupno čezmejno intervencijo v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Začetek naslednjega sklopa individualnih usposabljanj na Hrvaškem je predviden v oktobru 2019. Pred tem bo 12. junija v Čakovcu (Hrvaška) izvedena prva skupna vaja (skupno terensko usposabljanje) že usposobljenih intervencijskih ekip iz Slovenije in Hrvaške, načrtovana pa je tudi  druga skupna vaja,  ki bo predvidoma potekala v Sloveniji v septembru 2019.

Ljubljana, 5.6.2019

Objavljeno v Projektni dosežki, Usposabljanja | Komentarji so izklopljeni za Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj na Hrvaškem v okviru projekta ENRAS

Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj v Sloveniji v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško se je na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 22.5.2019 uspešno zaključil prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj GEŠP-ov v Sloveniji.

Prvi sklop individualnih usposabljanj se je na slovenski strani meje začel 16.-17.4.2019 z usposabljanjem GEŠP Murska Sobota in zaključil 21.-22.5.2019 z usposabljanjem GEŠP Zreče. Vmes so bili individualno usposobljeni še:

 • GEŠP Nafta Lendava (17-18.4.2019)
 • GEŠP Maribor (23.-24.4.2019)
 • GEŠP Gornja Radgona (24.-25.4.2019)
 • GEŠP Slovenska Bistrica (6.-7.5.2019)
 • GEŠP Ptuj (7.-8.5.2019)
 • GEŠP Ormož (13.-14.5.2019)
 • GEŠP Ljutomer (14.-15.5.2019) in
 • GEŠP Slovenske Konjice (20.-21.5.2019).

Vsako dvodnevno individualno usposabljanje je zajemalo teoretični (prvi dan) in praktični del (drugi dan). V okviru prvega sklopa individualnih usposabljanj GEŠP v Sloveniji, je bilo v aprilu in maju 2019 v okviru projekta ENRAS tako skupaj usposobljenih okrog 120 udeležencev iz 10 različnih intervencijskih ekip, ki so uspešno osvojili ključna znanja s področja uporabe orodij in postopkov, potrebnih za varno skupno čezmejno intervencijo v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Začetek naslednjega sklopa individualnih usposabljanj v Sloveniji je predviden v oktobru 2019. Pred tem bo 12. junija v Čakovcu (Hrvaška) izvedena prva skupna vaja (skupno terensko usposabljanje) že usposobljenih intervencijskih ekip iz Slovenije in Hrvaške, načrtovana pa je tudi  druga skupna vaja,   ki bo potekala v Sloveniji in sicer v septembru.

Ljubljana, 30.5.2019

Objavljeno v Projektni dosežki, Usposabljanja | Komentarji so izklopljeni za Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj v Sloveniji v okviru projekta ENRAS