Obvestilo o prvem skupnem terenskem usposabljanju intervencijskih enot v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško so partnerji na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 12.6.2019 v Čakovcu na Hrvaškem izvedli prvo skupno terensko usposabljanje slovenskih in hrvaških gasilskih intervencijskih enot za čezmejno posredovanje v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Usposabljanje je bilo izvedeno na lokaciji Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Čakovec. Sodelovalo je 9 intervencijskih enot (4 iz Slovenije in 5 iz Hrvaške), ki so uspešno preizkusile svoje znanje v treh različnih interventnih scenarijih (vajah), s katerimi so organizatorji vaje skušali kar najbolje simulirati razmere, v kakršnih bi se gasilci lahko srečali z nevarnostjo radioaktivnega sevanja pri svojem rednem delu. V prvem scenariju so demonstrirali varno posredovanje pri reševanju iz ponesrečenega vozila, ki je prevažalo radioaktivni vir. Sledilo je gašenje požara, do katerega je prišlo pri izvajanju industrijske radiografije, pri zadnji vaji pa so morali zaustaviti iztekanje radioaktivne tekočine iz soda.  Pri vseh treh vajah so morali udeleženci pokazati zadovoljivo znanje glede uporabe merilnikov radioaktivnega sevanja, optimizirati delo zaradi osebne zaščite ter poskrbeti za zaščito prebivalstva in okolja.

Izvedeno skupno terensko usposabljanje v Čakovcu je bilo prvo od predvidenih devetih skupnih terenskih usposabljanj slovenskih in hrvaških intervencijskih enot, ki naj bi bile izvedene med junijem 2019 in septembrom 2020. Na vsaki skupni vaji bodo sodelovale tiste intervencijske ekipe čezmejnega območja, ki bodo v času med dvema vajama opravile posebej strukturirano individualno terensko usposabljanje.

V okviru skupnih čezmejnih vaj intervencijskih ekip bo usposobljenih najmanj 240 članov iz 60 intervencijskih enot, ki se bodo dodatno usposobili za uporabo merilnikov hitrosti doze ionizirajočega sevanja in interpretacijo izmerjenih podatkov, na podlagi rezultatov pa bodo pravilno postopali za varno delo pri intervenciji v primeru jedrske in radiološke nesreče.

Na podlagi skupnih vaj bo v okviru projekta ENRAS nato pripravljen program rednih skupnih čezmejnih usposabljanj za vse intervencijske enote z namenom vzdrževanja doseženega nivoja usposobljenosti in izobraževanja novih inštruktorjev tudi po zaključku projekta.

Objavljeno v Čezmejne vaje, Obvestila | Komentiraj

Obvestilo o prvem skupnem terenskem usposabljanju intervencijskih enot v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško bodo partnerji na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 12.6.2019 v Čakovcu na Hrvaškem izvedli prvo skupno terensko usposabljanje slovenskih in hrvaških intervencijskih enot za čezmejno posredovanje v jedrskih in radioloških nesrečah.

Usposabljanje se bo pričelo ob 9. uri na lokaciji Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Čakovec. Na njem bodo sodelovale intervencijske enote iz Slovenije in Hrvaške, ki bodo preizkusile svoje znanje v treh različnih interventnih scenarijih (možnih nesrečah).

Skupno terensko usposabljanje v Čakovcu bo prvo od predvidenih devetih skupnih terenskih usposabljanj slovenskih in hrvaških intervencijskih enot med junijem 2019 in septembrom 2020. Usposabljanja bodo potekala izmenično v Sloveniji (organizatorja vodilni partner projekta IJS in partner GZS) in na Hrvaškem (organizatorja partner IMI in pridruženi partner HVZ). Na vsaki skupni vaji bodo sodelovale tiste intervencijske ekipe čezmejnega območja, ki bodo v času med dvema vajama opravile posebej strukturirano individualno terensko usposabljanje.

Skupaj bo v okviru skupnih čezmejnih vaj intervencijskih ekip predvidoma usposobljenih najmanj 240 članov 30 intervencijskih enot, ki se bodo dodatno usposobili za uporabo merilnikov hitrosti doze ionizirajočega sevanja, interpretacijo izmerjenih podatkov in na podlagi rezultatov pravilno postopali za varno delo na intervenciji v primeru jedrske in radiološke nesreče.

Na podlagi skupnih vaj bo v okviru projekta ENRAS nato pripravljen program rednih skupnih čezmejnih vaj za vse intervencijske enote, z namenom vzdrževanja doseženega nivoja usposobljenosti in izobraževanja novih inštruktorjev tudi po zaključku projekta.

Objavljeno v Obvestila | Komentarji so izklopljeni za Obvestilo o prvem skupnem terenskem usposabljanju intervencijskih enot v okviru projekta ENRAS

Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško se je na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 30.5.2019 uspešno zaključil prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj članov javnih gasilskih enot (Javna vatrogasna postrojba – JVP) na Hrvaškem.

Prvi sklop individualnih usposabljanj se je na hrvaški strani meje začel 7.-9.5.2019 z usposabljanjem JVP Čakovec in zaključil 30.5.2019 z usposabljanjem JVP Ivanić Grad. Vmes so bili individualno usposobljeni še:

 • JVP Varaždin (14.-17.5.2019)
 • JVP Krapina (22.5.2019)
 • JVP Zabok (23.-24.5.2019)
 • JVP Velika Gorica (28.5.2019) in
 • JVP Zagreb (29.5.2019).

Vsako individualno usposabljanje je zajemalo teoretični in praktični del. V okviru prvega sklopa individualnih usposabljanj JVP na Hrvaškem, je bilo v maju 2019 v okviru projekta ENRAS tako skupaj usposobljenih 190 udeležencev iz 7 različnih JVP, ki so uspešno osvojili ključna znanja s področja uporabe orodij in postopkov, potrebnih za varno skupno čezmejno intervencijo v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Začetek naslednjega sklopa individualnih usposabljanj na Hrvaškem je predviden v oktobru 2019. Pred tem bo 12. junija v Čakovcu (Hrvaška) izvedena prva skupna vaja (skupno terensko usposabljanje) že usposobljenih intervencijskih ekip iz Slovenije in Hrvaške, načrtovana pa je tudi  druga skupna vaja,  ki bo predvidoma potekala v Sloveniji v septembru 2019.

Ljubljana, 5.6.2019

Objavljeno v Obvestila | Komentarji so izklopljeni za Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj v okviru projekta ENRAS

Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj v okviru projekta ENRAS

V okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško se je na projektu ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) – ki se izvaja v okviru programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020 – 22.5.2019 uspešno zaključil prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj GEŠP-ov v Sloveniji.

Prvi sklop individualnih usposabljanj se je na slovenski strani meje začel 16.-17.4.2019 z usposabljanjem GEŠP Murska Sobota in zaključil 21.-22.5.2019 z usposabljanjem GEŠP Zreče. Vmes so bili individualno usposobljeni še:

 • GEŠP Nafta Lendava (17-18.4.2019)
 • GEŠP Maribor (23.-24.4.2019)
 • GEŠP Gornja Radgona (24.-25.4.2019)
 • GEŠP Slovenska Bistrica (6.-7.5.2019)
 • GEŠP Ptuj (7.-8.5.2019)
 • GEŠP Ormož (13.-14.5.2019)
 • GEŠP Ljutomer (14.-15.5.2019) in
 • GEŠP Slovenske Konjice (20.-21.5.2019).

Vsako dvodnevno individualno usposabljanje je zajemalo teoretični (prvi dan) in praktični del (drugi dan). V okviru prvega sklopa individualnih usposabljanj GEŠP v Sloveniji, je bilo v aprilu in maju 2019 v okviru projekta ENRAS tako skupaj usposobljenih okrog 120 udeležencev iz 10 različnih intervencijskih ekip, ki so uspešno osvojili ključna znanja s področja uporabe orodij in postopkov, potrebnih za varno skupno čezmejno intervencijo v primeru jedrskih in radioloških nesreč.

Začetek naslednjega sklopa individualnih usposabljanj v Sloveniji je predviden v oktobru 2019. Pred tem bo 12. junija v Čakovcu (Hrvaška) izvedena prva skupna vaja (skupno terensko usposabljanje) že usposobljenih intervencijskih ekip iz Slovenije in Hrvaške, načrtovana pa je tudi  druga skupna vaja,   ki bo potekala v Sloveniji in sicer v septembru.

Ljubljana, 30.5.2019

Objavljeno v Obvestila | Komentarji so izklopljeni za Uspešno zaključen prvi sklop individualnih terenskih usposabljanj v okviru projekta ENRAS

Vabilo na novinarsko konferenco

Vljudno vas vabimo na

NOVINARSKO KONFERENCO V OKVIRU PROJEKTA ENRAS

ki bo 15. aprila 2019 ob 10.00 uri
v veliki predavalnici Instituta Jožefa Stefan, Jamova cesta 39, Ljubljana

Novinarsko konferenco organizira Institut Jožef Stefan kot vodilni partner v projektu ENRAS, skupaj s predstavniki hrvaških in slovenskih partnerjev in pridruženih partnerjev v projektu: Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba, Gasilske zveze Slovenije, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, Hrvatske vatrogasne zajednice in Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstvo civilne zaštite.

Na konferenci bodo predstavljeni vsebina in predvideni rezultati čezmejnega projekta ENRAS (ENsuring RAdiation Safety). Projekt je sofinanciran s strani programa INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020.

Namen projekta ENRAS je vzpostaviti čezmejne storitve na področju zagotavljanja varnosti v primeru jedrske ali radiološke nesreče. Glavni cilj projekta ENRAS je krepitev čezmejnega sodelovanja med ustanovami, ki delujejo na področju varnosti, za bolj učinkovite intervencije v primeru tovrstnih nesreč ter povečanje usposobljenosti in znanja intervencijskih enot (gasilskih enot širšega pomena). Cilj bo dosežen z vzpostavitvijo in izvedbo prvega sistema usposabljanja za varno skupno posredovanje na čezmejnem območju.

Na konferenci bodo prisotni tudi predstavniki partnerjev in pridruženih partnerjev, ki bodo lahko osvetlili pomen projekta za izboljšanje pripravljenosti intervencijskih enot kakor tudi za meddržavno sodelovanje na področju zagotavljanja varnosti v primeru jedrske ali radiološke nesreče.

Objavljeno v Obvestila | Komentarji so izklopljeni za Vabilo na novinarsko konferenco

Uvodni sestanek Upravnega odbora projekta ENRAS

19. 11. 2018 je na Institutu Jožef Stefan potekal uvodni sestanek Upravnega odbora projekta ENRAS. Na sestanku je bil vzpostavljen Upravni odbor, ki ga sestavljajo po en predstavnik vsakega projektnega partnerja (IJS, IMI in GZS). Projektni partnerji so pregledali načrtovane projektne aktivnosti in delovni načrt, si razdelili naloge ter se dogovorili o odgovornosti, upravljanju in komunikaciji v projektu ENRAS.

Objavljeno v Sestanki | Komentiraj

Začetek projekta ENRAS – Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

S 1. 10. 2018 so se pričele aktivnosti pri projektu ENRAS, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj skozi Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Objavljeno v Sestanki | Komentiraj