O projektu

Ime projekta: Osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće

Akronim projekta: ENRAS (ENsuring RAdiation Safety)

Program sufinanciranja: INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA 2014-2020

Vrijednost projekta: 518.000 EUR (od toga 440.300 EUR sufinanciranja EFRR – 85%)

Trajanje projekta: 01.10.2018 – 30.9.2020 (24 mjeseci)

Glavni cilj projekta:

  • Jačanje prekogranične suradnje među subjektima koji djeluju u području zaštite radi učinkovitijeg spašavanja i intervencije u slučaju takvih nesreća, povećanje njihove osposobljenosti i znanja te uspostava prvog sustava za zajedničko sigurno interveniranje na prekograničnom području.

Opis djelatnosti:

  • Projektom ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) razvit će se prekogranične usluge u području osiguravanja sigurnosti (civilne zaštite) u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće.
  • Zajednički je izazov područja programa koji rješavamo u projektu osiguravanje usklađenih i sigurnih zajedničkih intervencija u slučaju takvih nesreća.
  • Korisnici aktivnosti bit će izravno postrojbe koje su po zakonu odgovorne za spašavanje u slučaju takvih nesreća (vatrogasci, policija, medicinsko osoblje itd.), a neizravno cijelo stanovništvo.
  • Planirani pristup u projektu usmjeren je na osiguravanje osposobljenosti i prekogranične povezanosti interventnih ekipa te prekogranične povezanosti upravnih tijela za takve nesreće radi veće sigurnosti cijelog stanovništva prekograničnog i šireg područja koje je i potresno.
  • Inovativni su jedinstveno i usklađeno djelovanje interventnih ekipa te zajednički alat (jedinstvene smjernice i protokoli, razvoj vještina i kompetencija za veću sigurnost), što će biti dugoročno korisno za zajedničku pripravnost u takvim slučajevima.
  • Uključenje pridruženih partnera projektu osigurat će strateško usmjerenje koje će voditi do trajne prekogranične strukture za intervenciju u slučaju nuklearnih ili radioloških nesreća.

Glavni izravni učinci projekta:

  • Interventne postrojbe s boljim vještinama i kompetencijama u slučaju nuklearnih ili radioloških nesreća i prekogranična struktura za intervencije u slučaju takvih nesreća.