VIDEO – Predstavitev projekta ENRAS in teoretični del usposabljanja

Predstavitev projekta ENRAS

Predavanje, 1. del: Fizikalne osnove virov in varstva pred sevanji:

Predavanje, 2. del: Varstvo pred sevanji in izvajanje ukrepov:

Predavanje, 3. del: Pregled izrednih dogodkov in ukrepov: