Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Meritve ionizirajočega sevanja / LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti
Laboratorij za meritve radioaktivnosti - Predstavitev
Natisni stran 

Laboratorij za meritve radioaktivnosti se ukvarja z meritvami vsebnosti radioizotopov v vzorcih iz življenjskega in delovnega okolja. V naravi so prisotni naravni in umetni radioaktivni izotopi. Večina naravnih radioizotopov izvira iz uranove in torijeve razpadne verige, umetni pa iz atmosferskih jedrskih poskusov, jedrske tehnologije in radioloških nesreč. Radioizotopi razpadajo in pri tem oddajajo žarke alfa, beta in gama - ionizirajoče sevanje.

Laboratorij opravlja raziskave in razvoj pri visokoločljivostni spektrometriji gama, vpeljuje nove metode v rutinske meritve in opravlja meritve za zakonite stranke.

Laboratorij nudi visokokvalitetne meritve vsebnosti radioizotopov tako posameznikom, kot tudi industriji in upravnim organom.

Laboratorij za meritve radioaktivnosti smo ustanovili leta 1981. Izvajamo meritve koncentracij radioizotopov, ki sevajo žarke gama in rentgenske žarke v energijskem obmocju od 5 do 3000 keV, z visokoločljivostno spektrometrijo gama. Za meritve uporabljamo polprevodniške detektorje, ki jih pred tem ustrezno umerimo. Zaradi velike raznovrstnosti vzorcev so se klasične metode kalibracije izkazale za nepraktične. Zato smo v začetku osemdesetih let razvili metode za kalibracijo s točkastimi izvori sevanja. V devetdesetih letih smo metodo izpopolnili z računom koincidenčnih korekcij in jo popolnoma avtomatizirali. Vpeljali smo tudi postopke za kontrolo kakovosti meritev.

Laboratorij za meritve radioaktivnosti - Predstavitev
Meritve aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov
Zagotovitev kakovosti
Akreditacija
Primerjalne meritve in testi usposobljenosti
Kontakt