Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Meritve ionizirajočega sevanja / LSC - Laboratorij za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo
Določanje vsebnosti TRITIJA (H-3) s tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo
Natisni stran 

V Laboratoriju za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo uporabljamo dve metodi za določitev tritija v vzorcih vod: direktno metodo in metodo z elektrolizno obogatitvijo.

 

 

Direktna metoda

Metoda z elektrolizno obogatitvijo

1Opis metode

Destilat vzorca zmešamo s scintilacijskim koktajlom in merjenec pomerimo v tekočinskoscintilacijskem (LSC) števcu. Koncentracijo tritija v vzorcu določimo preko krivulje dušenja.

V destilatu vzorca raztopimo natrijev peroksid, vzorec elektroliziramo, izvedemo drugo destilacijo in pripravimo merjenec tako, da destilat vzorca zmešamo s scintilacijskim koktajlom. Merjenec pomerimo v tekočinskoscintilacijskem (LSC) števcu. Koncentracijo tritija v vzorcu določimo s primerjavo z meritvami certificiranih standardnih raztopin. 

2Meja detekcije (MDC)

1000 Bq/m3

50 Bq/m3

Negotovosti

V območju do 5000 Bq/m3: ≥ 10 %

V območju nad 5000 Bq/m3: ≥ 3 %

V območju do 1000 Bq/m3: ≥ 10 %

V območju nad 1000 Bq/m3: ≥ 3 %

Podroben opis metod vam je na vpogled na voljo v Laboratoriju za LSC.

Meja detekcije (MDC) je določena v skladu s Curie-jevimi kriteriji.

Napotki za naročnika: vzorčevanje

  1. Vzorec naj bo, če se le da, v temni stekleni posodi, lahko je tudi plastenka, ki se tesno zapre.
  2. Posoda mora biti napolnjena čisto do roba.
  3. Vzorčevalec NE SME imeti zapestne ure s svetlečo številčnico ali drugih podobnih svetlečih predmetov, ker lahko vsebujejo večje koncentracije tritija.
  4. Vzorec NE SME biti v bližini varnostnih prometnih znakov (naprimer varnostni trikotnik,...).
  5. Vzorec naj bo po možnosti shranjen v temnem in hladnem prostoru.
  6. Potrebna količina vzorca: 1 L.

KONTAKTNI PODATKI

Vodja laboratorija:             dr. Jasmina Kožar Logar

Telefon:                             + 386 1 477 3293

Telefon tajnice odseka:      + 386 1 477 3412

Elektronski naslov:            e-mail