Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Meritve ionizirajočega sevanja / TLD - Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo
Splošno
Natisni stran 

Laboratorij za termoluminscenčno dozimetrijo (TLD)
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 477 34 76

Faks: +386 1 477 31 51

E-pošta: tldlab@ijs.si

Kontakti: 

 

Laboratorij za termoluminscenčno dozimetrijo (TLD) je pooblaščeni izvajalec dozimetrije (Pooblastilo Uprave RS za varstvo pred sevanji) in je akreditiran pri Slovenski akreditaciji (akreditacijska listina LP-022) za opravljanje meritev doz Hp(10) in Hp(0,07) (osebna ekvivalentna doza), H*(10) (okoljska ekvivalentna doza) ter Ka (kerma v zraku) za uporabo v osebni in okoljski dozimetriji.

Laboratorij je sestavni del Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij (F2) Instituta Jožef Stefan.

Ponujamo kvalitetne, hitre in zanesljive storitve na področju dozimetrije, kar potrjuje več kot 20 let uspešnega dela pri meritvah v osebni in okoljski dozimetriji s pomočjo dozimetričnega sistema, ki smo ga razvili na Institutu Jožef Stefan. Naši dozimetri so primerni tako za meritve nizkih doz (od 7,5 μSv) kot tudi za meritve visokih doz ionizirajočega sevanja (do 5 Sv). Lastnosti odziva čitalca in dozimetričnih tablet ustrezajo zahtevam mednarodnega standarda IEC 61066. Dozimetre lahko uporabljamo v energijsko mešanem sevalnem polju. Merilni postopek je v celoti avtomatiziran. Vsi podatki se shranijo v bazi podatkov.

V osebno dozimetrijo imamo vključenih 450 oseb v medicinskih, upravnih, izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah, v okoljsko dozimetrijo pa skupaj 120 merilnih mest v okolici Jedrske elektrarne Krško (NEK) in po ostali Sloveniji.

Na področju osebne dozimetrije nudimo osebne, ročne in prstne dozimetre, na področju okoljske dozimetrije pa nudimo okoljske dozimetre za meritve ionizirajočega sevanja v okolju in v prostorih.

Če želite dobiti kakršnokoli informacijo v zvezi z dozimetričnim servisom, radiološko zaščito in izdajo dozimetrov, nas lahko pokličete ali pošljete sporočilo na naslov laboratorija ali elektronsko pošto članov laboratorija. Z veseljem se bomo odzvali.

 

SODELAVCI LABORATORIJA

 

Sodelavci laboratorija:

 

Telefon

E-mail

Vodja laboratorija

dr. Benjamin Zorko

+386 1 477 34 16

e-mail

Tehnični vodja laboratorija

Boštjan Črnič, dipl. inž. fiz.

+386 1 477 34 76

e-mail

Dozimetrist

Sandi Gobec

+386 1 477 34 76

e-mail

 

LITERATURA:

Seznam diplomskih del, povezanih s TLD laboratorijem

1. M. Mihelič, Termoluminiscentni dozni merilnik s fotodiodo, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, 1982.

2. Drčar T., Uravnavanje odziva termoluminscentnih dozimetrov z energijskim filtriranjem, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 1984.

3. Jezeršek D., Umeritev merilnega sistema za termoluminscenčno dozimetrijo, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 2002.

4. Črnič B., Merjenje doze v sevalnem polju točkastega vira s termoluminscenčnimi dozimetri, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 2006.

5. Miklavžina I., Merjenje fotonskih doz v okolju, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 2007.

 

CENIK

Za informacije glede cen za izvajanje termoluminiscenčne dozimetrije nas pokličite oziroma nas prosite za ponudbo po e-pošti ali telefaksu.

 

TLD - Termoluminiscenčna dozimetrija

 

Izvor besede termoluminescenca (vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika):

termo... ali têrmo... prvi del zloženk (ȇ) nanašajoč se na toploto, toploten: termodinamika, termoelektrarna, termoizolacija

luminiscénca tudi luminescénca -e ž (ẹ̑) fiz. sevanje za snovi značilne svetlobe zlasti zaradi zunanjih vplivov, svetlikanje: luminiscenca bakterijskih kultur

 

Termoluminiscenčna dozimetrija deluje na principu fizikalne lastnosti nekaterih snovi, ki po obsevanju z ionizirajočim sevanjem pri segrevanju (na temperaturo okrog 300°C) izsevajo vidno svetlobo, sorazmerno obsevni dozi. Pri prehodu skozi snov fotoni in nabiti delci značilno interagirajo s snovjo. Pri tem se tvorijo tudi pari elektron-vrzel. V polvodniških snoveh ali izolatorjih se elektroni ujamejo v elektronske pasti, ki jih tvorijo atomi primesi v energijsko prepovedanem območju. Ti materiali so primerni za izdelavo dozimetričnih tablet, ki se uporabljajo kot detektorji sevanja in so običajno zaprte v plastičnih ohišjih. Tableti moramo dovesti toploto, da se elektronske pasti lahko spraznijo. Elektroni se nato rekombinirajo z vrzelmi, pri čemer se izsevajo fotoni vidne svetlobe. Te fotone zbere občutljiva fotopomnoževalka. Število sproščenih parov elektron-vrzel je merilo za intenziteto in vrsto sevanja.

 

Termoluminiscenčna (TL) dozimetrija je dozimetrična metoda, ki se uporablja za merjenje količine ionizirajočega sevanja, ki ga prejme oseba v področju sevanja (osebna dozimetrija), za oceno doze sevanja, ki jo prejme prebivalstvo na določenem področju (okoljska dozimetrija), ali pa za datiranje arheoloških artefaktov.

 

TL dozimeter sestavljajo bele keramične tablete, ki so vgrajene v plastično ohišje. Plastično ohišje ima vgrajen filter, ki zagotavlja pravilno občutljivost dozimetra za različne energije žarkov gama in rentgenskih žarkov.

Splošno
Podrobneje
Kaj je sevanje?