Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Meritve ionizirajočega sevanja / NDS - Laboratorij za dozimetrične standarde
Predstavitev
Natisni stran 
Laboratorij za dozimetrične standarde je bil ustanovljen na Institutu "Jožef Stefan" leta 1992 z namenom ponuditi upravnim organom in slovenski industriji kakovostno metrološko podporo pri meritvah, povezanih predvsem z varstvom ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji.

Laboratorij je kot nosilec nacionalnega etalona na področju ionizirajočega sevanja vključen v slovenski nacionalni meroslovni sistem, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za meroslovje. Za izvajanje kalibracij merilnikov doze, hitrosti doze in površinske kontaminacije smo akreditirani pri Slovenski akreditaciji  po mednarodnem standardu ISO/IEC 17025. S kalibracijami merilnikov doze, hitrosti doze in površinske kontaminacije zagotavljamo disiminacijo meroslovne sledljivosti na nacionalni in mednarodni ravni. Aktivno smo vključeni v delo tehničnega komiteja za ionizaroče sevanje pri mednarodni organizaciji EURAMET.

V ponedeljek, 1. junija 2015, je bila Laboratoriju za dozimetrične standarde (NDS) na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij (F-2) na Institutu "Jožef Stefan" predana v uporabo sodobna meroslovna oprema - kalibracijski sistem za merilnike mamografskih rentgenskih spektrov v okviru projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema - Ionizirajoče sevanje«.

Sodobno meroslovno opremo je s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj nabavil Urad RS za meroslovje.

Laboratorij za dozimetrične standarde na Odseku F-2 je edini laboratorij v Sloveniji, ki nudi diseminacijo merilne sledljivosti na področju veličin ionizirajočega sevanja. Za svoje dejavnosti je akreditiran pri Slovenski akreditaciji po standardu ISO/IEC 17025 in s strani Urada RS za meroslovje imenovan za nosilca nacionalnega etalona na področju ionizirajočega sevanja. Z nabavljeno opremo se bodo prenašale merilne vrednosti iz nacionalnega etalona na merilnike na področju medicine (mamografija), kar je strateško pomembno za zagotavljanje varnosti in zdravja občanov. Tako bi se razširil obseg prenosa merilnih vrednosti na področja, ki jih v RS trenutno ne pokrivamo ter tako zadostili potrebam uporabnikov v R Sloveniji in širši regiji.

NDS

Predstavitev
Dejavnosti
Merilni pogoji in območja
Oprema
Objave

Zadnji popravki: 29. 12. 2015