Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Struktura hadronskih sistemov
Pomen
Natisni stran 

Doma

Raziskovanje na podrocju hadronske fizike profilira vrhunsko sposobne ljudi, ki svoje izkusnje v veliki meri prenasajo v industrijo, kjer so iskan kader. Vkljuceni smo v vse faze razvoja zarkovnih, tarcnih in detektorskih sistemov (hardver) in programov za zajemanje in analizo podatkov (softver) in se pri tem srecujemo z vrhunskimi tehnologijami z velikim potencialom za prenos v Slovenijo.

V svetu

Raziskave so fundamentalnega znacaja in sodijo na frontno crto danasnje fizike delcev, saj se neposredno nanasajo na relativisticno fiziko vecdelcnih sistemov. Opazljivke, ki jih studiramo, so v neposredni zvezi s slabo poznano naravo kvantne kromodinamike v obmocju nizkih energij, posebej pa z vprasanjem ujetja kvarkov. Z delom na detektorskih sistemih prispevamo k izvirnim podatkom za studij hadronskih sistemov v kompleksnih eksperimentalnih okoljih (visoke multiplicitete, jedra na robu stabilnosti). Razvijamo tudi fenomenoloske modele, ki so primerni za studij v vmesnem energijskem podrocju med perturbativnim in neperturbativnim rezimom kvantne kromodinamike.

Povzetek
Pomen
Optimalna digitalna obdelava spektroskopskih sunkov