Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Meritve ionizirajočega sevanja / LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti
Zagotovitev kakovosti
Natisni stran 

Meritve se izvajajo v skladu s programom zagotovitve kakovosti:

  • kontrolne meritve s kalibriranimi točkastimi izvori po vsaki menjavi vzorcev,
  • sprotno ovrednotenje kakovosti vsake meritve,
  • od leta 1985 vsako leto sodelujemo pri mednarodnih interkomparacijskih meritvah in preverjanjih usposobljenosti laboratorijev.

Pri delu v laboratoriju izpolnjujemo zahteve standarda SIST ISO/IEC 17025, kar zagotavlja visoko kvaliteto meritev v našem laboratoriju in omogoča zaupanje strank v delo, ki ga zanje opravimo.

Z namenom, da ponudimo vsem strankam kvalitetne storitve, so vse pritožbe in predlogi za izboljšave dobrodošli. Takoj in skrbno jih bomo obravnavali in vas pismeno obvestili.

Laboratorij za meritve radioaktivnosti - Predstavitev
Meritve aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov
Zagotovitev kakovosti
Akreditacija
Primerjalne meritve in testi usposobljenosti
Kontakt