Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Meritve ionizirajočega sevanja / LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti
Meritve aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov
Natisni stran 

V okviru akreditiranih meritev lahko v laboratoriju izvedemo naročilo meritev kakršnegakoli tekočega ali trdnega vzorca, ki ga lahko zdrobimo in homogeniziramo.

V normalnih razmerah opravimo kratke meritve v enem dnevu, dolge pa v roku treh delovnih dni. Vse informacije o načinu izvedbe naročil, cenah in podobnem vam bomo na vačo željo osebno posredovali.

Aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov določamo:

 • v vzorcih, zbranih v okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško, pri nadzoru radioaktivnega onesnaženja življenjskega okolja v Republiki Sloveniji ter pri nadzoru radioaktivnosti v okolici Rudnika Žirovski vrh in začasnega skladišča radioaktivnih odpadkov na Brinju.
 • pri nadzoru radioaktivnosti pri industrijskih objektih, rudnikih, bolicah, termoelektrarnah, itd.
 • v vzorcih živil za potrebe upravnih organov in kontrole uvoza in izvoza.

Opravljamo vse vrste meritev sevalcev gama:

 • Laboratorijske meritve koncentracij sevalcev gama v vzorcih:
  • iz naravnega in delovnega okolja:
   • zrak
   • površinske in talne vode
   • zemlja
   • sedimenti
   • biosfera
   • površine delovnih prostorov
  • krmil in živil
  • talnega useda
  • gradbenih materialov
  • geoloških materialov
  • industrijskih in komunalnih odplak
  • surovin
  • materialov iz kemijske predelovalne industrije
  • kemikalij...
 • Terenske meritve koncentracij sevalcev gama v okolju (meritve in-situ).
 • Meritve onesnaženosti okolja v primeru jedrske ali radioloske nesreče.

Na leto opravimo približno 1000 meritev.

Laboratorij za meritve radioaktivnosti - Predstavitev
Meritve aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov
Zagotovitev kakovosti
Akreditacija
Primerjalne meritve in testi usposobljenosti
Kontakt