Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Meritve ionizirajočega sevanja / ELME - Ekološki laboratorij z mobilno enoto
Mobilni kemijski laboratorij (ELME-MKL)
Natisni stran 
Mobilni kemijski laboratorij (MKL) sestavljajo štiri visoko specializirane tri članske intervencijske ekipe in vozilo, opremljeno z namensko opremo za detekcijo kemijskih snovi. MKL posreduje na zahtevo Uprave RS za zaščito in reševanje ob izrednem dogodku pri katerem je prišlo do onesnaženja okolja in ogrožanja ljudi z nevarnimi kemijskimi snovmi. V primeru izrednega dogodka intervencijska ekipa izmeri na terenu parametre škodljivosti onesnaženja za okolje in ljudi in izvede vse analize, ki bi lahko pomagale pri razjasnitvi vzrokov in posledic onesnaženja z nevarnimi snovmi. Z opremo mobilnega kemijskega laboratorija naredi hitro analizo zraka, vode ali zemljin na onesnaženem področju in izvede vzorčenju plinastega, tekočega ali trdnega medija. MKL je opremljen z merilnimi instrumenti in testi za karakterizacijo zraka, vode ali trdnih vzorcev in kvalitativno ter kvantitativno analizo specifičnih onesnaževalcev v okolju. Ekipa MKL izvede tudi vsa potrebna vzorčenja onesnaženih snovi za nadaljnje analize v stacionarnih laboratorijih IJS, kjer vzorce dodatno analiziramo z instrumentalnimi analitskimi postopki s katerimi pridobimo dodatne podatke o vrsti in množini snovi, ki je povzročila onesnaženje.

Na osnovi rezultatov analiz, narejenih v mobilnem laboratoriju na terenu ter stacionarnih laboratorijih predlaga ELME ukrepe za zaščito ljudi in okolja pred nevarnimi kemijskimi snovmi, postopke za zmanjšanje nastale škode in preprečitev nove in postopke za sanacijo ogroženega področja in nevtralizacijo nevarne kemikalije.
Kaj pomeni ELME?
Mobilni radiološki laboratorij (ELME-MRL)
Stacionarni radiološki laboratoriji
Mobilni kemijski laboratorij (ELME-MKL)
Stacionarni kemijski laboratoriji