Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Meritve ionizirajočega sevanja / ELME - Ekološki laboratorij z mobilno enoto
Mobilni radiološki laboratorij (ELME-MRL)
Natisni stran 

Mobilni radiološki laboratorij (MRL) sestavljajo tri visoko specializirane štiri članske intervencijske ekipe in dva opremljena vozila. MRL posreduje, na zahtevo Uprave za zaščito in reševanje, ob izrednem dogodku v Nuklearni elektrarni Krško (jedrska nesreča) in drugih izrednih dogodkih z radioaktivnimi snovmi (radiološke nesreče) kot so npr. izgubljen ali najden radioaktivni vir, nesreče ob prevozu radioaktivnih snovi, jedrske nesreče zunaj naših meja z vplivom na Slovenijo ali teroristična/kriminalna dejanja, ki bi imela za posledico onesnaženje okolja in/ali izpostavljenost oseb radioaktivnemu sevanju.

MRL je opremljen z naslednjo večjo opremo: dvema Ge spektrometroma (eden prenosni, drugi montiran v vozilu), NaI spektrometrom, dvema ionizacijskima celicama, meteorološko postajo, merilniki hitrosti doze in površinske kontaminacije, sistemom za meritev hitrosti doze med vožnjo, osebno zaščitno opremo in osebnimi dozimetri, opremo za vzorčevanje in hitro pripravo vzorcev, komunikacijsko opremo in vrsto računalniki.

Meritve, ki jih intervencijska ekipa MRL lahko izvaja na terenu so: (1) meritev hitrosti doz na merilnih točkah, med vožnjo iz vozila ali iz zraka, (2) vzorčevanje zraka in analiza vzorcev na vsebnost sevalcev gama, (3) meritev površinske kontaminacije/vseda (alfa, beta gama), (4) meritev vsebnosti sevalcev gama v vzorcih, (5) meritev kontaminacije oseb, (6) meritev joda v ščitnici, (7) vzorčevanje zemlje, vode in kmetijskih pridelkov ter (8) hitre kontrole vzorcev hrane.

Meritve v okolju, na terenu so večinoma podprte in dopolnjene z meritvami v stacionarnih laboratorijih.
Kaj pomeni ELME?
Mobilni radiološki laboratorij (ELME-MRL)
Stacionarni radiološki laboratoriji
Mobilni kemijski laboratorij (ELME-MKL)
Stacionarni kemijski laboratoriji