Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Meritve ionizirajočega sevanja
Predstavitev
Natisni stran 

Laboratorij za dozimetrične standarde je bil ustanovljen na Institutu "Jožef Stefan" leta 1992 z namenom ponuditi kakovostno metrološko podporo pri meritvah vezanih predvsem na varstvo ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji.

Laboratorij je vključen v slovensko metrološko mrežo, ki jo upravlja Urad RS za meroslovje, kot nosilec referenčnega etalona za absorbirano in ekvivalentno dozo sevanja gama. Za izvajanje kalibracij imamo akreditacijo po mednarodnem standardu ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji. Dejavnosti zakonskega meroslovja izvajamo po pooblastilu Ministrstva za zdravstvo Republike Slovenije za preverjanje pravilnosti delovanja merilnih instrumentov v varstvu pred ionizirajočimi sevanji.

Predstavitev
Dejavnosti
Merilni pogoji in območja
Oprema
Objave