Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Meritve ionizirajočega sevanja
Predstavitev
Natisni stran 
Laboratorij za dozimetrične standarde je bil ustanovljen na Institutu "Jožef Stefan" leta 1992 z namenom ponuditi upravnim organom in slovenski industriji kakovostno metrološko podporo pri meritvah, povezanih predvsem z varstvom ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji.

Laboratorij je kot nosilec nacionalnega etalona na področju ionizirajočega sevanja vključen v slovenski nacionalni meroslovni sistem, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za meroslovje. Za izvajanje kalibracij merilnikov doze, hitrosti doze in površinske kontaminacije smo akreditirani pri Slovenski akreditaciji  po mednarodnem standardu ISO/IEC 17025. S kalibracijami merilnikov doze, hitrosti doze in površinske kontaminacije zagotavljamo disiminacijo meroslovne sledljivosti na nacionalni in mednarodni ravni. Aktivno smo vključeni v delo tehničnega komiteja za ionizaroče sevanje pri mednarodni organizaciji EURAMET.

Predstavitev
Dejavnosti
Merilni pogoji in območja
Oprema
Objave