Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Akreditacije
LSC - Laboratorij za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo
Natisni stran 

Priloga k akreditacijski listini LP-022  

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v laboratoriju
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (vode); Živila (voda); biološki vzorci (klinični in patološki vzorci)

Št. Oznaka standarda ali nestandardne preskusne metode Naslov standarda ali nestandardne preskusne metode in morebitne navezave na druge standarde ali metode Območje preskušanja; Negotovost rezultata preskušanja (kjer je to pomembno) Materiali; Proizvodi
1. LSC-DN-07 / ver. 06 (dec. 2017)**
interna metoda
Tekočinskoscintilacijska spektrometrija za določitev tritija:
- direktna metoda
- po elektrolitski obogatitvi
direktna metoda, vodni vzorci
(1000 – 5000) Bq/m3
negotovost (k=1) ≥ 10 %
≥ 5000 Bq/m3
negotovost (k=1) ≥ 3 %

direktna metoda, vzorci urina
(7200 – 50.000) Bq/m3
negotovost (k=1) ≥ 10 %
≥ 50.000 Bq/m3
negotovost (k=1) ≥ 3 %

metoda z elektrolitsko obogatitvijo, vodni vzorci
(50 – 1000) Bq/m3
negotovost (k=1) ≥ 10 %
≥1000 Bq/m3
negotovost (k=1) ≥ 3 %
direktna metoda: voda, urin


metoda z elektrolitsko obogatitvijo: voda
2.
LSC-DN-10 / ver. 02 (jan. 2016)
interna metoda
Tekočinskoscintilacijska spektrometrija za določitev skupne aktivnosti sevalcev α in β v vodi
- direktna metoda
- metoda s koncentriranjem

direktna metoda

meja detekcije (MDC):

sevalci α: 0,042 Bq/kg (ali Bq/L)

sevalci β: 0,44 Bq/kg (ali Bq/L)

 

negotovosti U(k=1):

 

0,042 - 1 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci α): > 10%

0,44 - 10 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci β): > 10%

≥ 0,1 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci α): > 2,5%

≥ 10 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci β): > 3,5 %

 

koncentriranje z začetno maso od 50 g do 200 g

meja detekcije (MDC):

sevalci α: 0,005 Bq/kg (ali Bq/L)

sevalci β: 0,05 Bq/kg (ali Bq/L)

 

negotovosti U(k=1):

0,005 - 0,13 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci α): > 10 %

0,05 - 0,5 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci β): > 10%

≥ 0,13 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci α): > 2,5%

≥ 0,5 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci β): > 3,5%

 

koncentriranje z začetno maso od 200 g do 1500 g

meja detekcije (MDC):

sevalci α: 0,0013 Bq/kg (ali Bq/L)

sevalci β: 0,014 Bq/kg (ali Bq/L)

 

negotovosti U(k=1):

0,0013 - 0,03 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci α): > 10 %

0,014 - 0,3 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci β): > 10%

≥ 0,03 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci α): > 2,5%

≥ 0,3 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci β): > 3,5%

 

koncentriranje z začetno maso nad 1500 g

meja detekcije (MDC):

sevalci α: 0,00017 Bq/kg (ali Bq/L)

sevalci β: 0,0018 Bq/kg (ali Bq/L)

 

negotovosti U(k=1):

0,00017 - 0,004 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci α): > 10%

0,0018 - 0,04 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci β): > 10%

≥ 0,004 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci α): > 2,5%

≥ 0,04 Bq/kg (ali Bq/L) (sevalci β): > 3,5%

voda

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** Opravljena je bila celovita obnova izračuna vsebnosti tritija, vključno z izračunom karakterističnih limit in drugih parametrov po standardu ISO 11929. 

Akreditacije
NDS - Laboratorij za dozimetrične standarde
LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti
TLD - Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo
ELME - ekološki laboratorij z mobilno enoto
LSC - Laboratorij za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo

Zadnji popravki: 28. 12. 2017