Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Akreditacije
ELME - ekološki laboratorij z mobilno enoto
Natisni stran 

Priloga k akreditacijski listini LP-022 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja:
na terenu
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: 
radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca:
okolje in vzorci iz okolja


Št. Oznaka standarda ali nestandardne preskusne metode Naslov standarda ali nestandardne preskusne metode in morebitne navezave na druge standarde ali metode Območje preskušanja; Negotovost rezultata preskušanja (kjer je to pomembno) Materiali; Proizvodi
1.

ELME-DN-04 / ver. 06 (mar. 2017) ***
interna metoda

Merjenje hitrosti doze s prenosnimi merilniki ionizirajočega sevanja Doza H*(10)

0,1 uSv/h – 1 Sv/h

U(k=1) = 25%
viri ionizirajočega  sevanja, delovno, bivalno in naravno okolje
2. ELME-DN-03 / ver. 04 (okt. 2018)****
interna metoda
Neposredne meritve površinske kontaminacije

- sevalci beta (Eβmax = > 150 keV)
(C-14, P-32, Fe-59,  Co-60, SrY-90, I-131,
Cs-137, Tl-204 etc.)

- sevalci alfa
(U-238, Am-241 etc.)

- nizkoenergijski sevalci gama
(I-125, Tc-99m, Cr-51)
MDA, meja kvantifikacije

MDA< 0,4 Bq/cm2


MDA < 0,04 Bq/cm2


MDA < 4 Bq/cm2


U(k=1) = 25%
viri ionizirajočega  sevanja in druge površine
3. ELME-DN-17 / ver. 03 (maj 2018)** Interna metoda
Laboratorijske in terenske meritve s spektrometrijo gama umetni radionuklidi z energijo od 59 keV do 2000 keV zračni filtri,
voda,  zemlja
4. ELME-DN-50 / ver. 03 (mar. 2017)
interna metoda
Merjenje dozimetričnih količin v koristnem snopu diagnostičnih rentgenskih aparatov
kerma v zraku (K):
(0,01 -2000) mGy

hitrost kerme v zraku (K/t):
(0,01 -300) mGy/min


rentgenski aparati

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** V maju 2018 je bila opravljena revizija vsebine postopka, vsebino smo uskladili z dejanskim potekom del v laboratoriju ter dodali nekaj novih podrobnih opisov posameznih faz del.

*** V postopek je dodan še merilnik hitrosti RSS-112, ki ga že vrsto let uporabljamo in je pod metrološkim nadzorom. Preverjen in posodobljen je bil izračun merilne negotovosti, končna zaokrožena merilna negotovost se ne razlikuje od dosedanje. V oktobru 2015 je bil pri izračunu merilne negotovosti dodatno ovrednoten prispevek zaradi vpliva sekundarnega kozmičnega sevanja. V juniju 2016 je bil nabavljen nov merilnik hitrosti doze Fluke Victoreen 451P-DE-SI, odziv je bil ovrednoten in merilnik je bil vključen v sistem kakovosti.

**** Opravljena je bila celovita validacija kalibracijskih faktorjev za merjenje površinske kontaminacije in uskladitev z zahtevami iz standarda ISO 7503-3:2016. Nabavljeni so bili novi merilniki površinske kontaminacije Berthold LB 124 in CoMo 170 ter vključeni v sistem kakovosti. 

Akreditacije
NDS - Laboratorij za dozimetrične standarde
LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti
TLD - Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo
ELME - ekološki laboratorij z mobilno enoto
LSC - Laboratorij za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo

Zadnji popravki: 23. 10. 2018