Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Akreditacije
TLD - Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo
Natisni stran 

Priloga k akreditacijski listini LP-022 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v laboratoriju
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja

No. Oznaka standarda ali nestandardne preskusne metode Naslov standarda ali nestandardne preskusne metode in morebitne navezave na druge standarde ali metode Območje preskušanja; Negotovost rezultata preskušanja (kjer je to pomembno) Materiali; Proizvodi
1. TLD-DN-02/ ver. 11 (mar. 2017)
interna metoda
Meritve doz Hp(10), H*(10), air-Kerma in Hp(0,07) s TL dozimetri za uporabo v osebni in okoljski dozimetriji

Meritve se izvajajo po modificirani standardni metodi
CEI / IEC 61066:2006 Thermoluminescence dosimetry systems for personal and environmental monitoring

Merjene količine so definirane v ICRU Report 60 (1998) Fundamental Quantities for Ionizing Radiation
Meritve doz se lahko izvajajo v energijskem območju:
40 keV–1, 2 MeV
Doses can be measured in the energy interval from
40 keV–1,2 MeV

Merilno območje TL sistema
Measurement range of TLD system:

0,0075 mSv–5 Sv
dozimetrske tablete
TLD-400
(CaF2:Mn)

TLD-100H/MCPN
(LiF:Mg,Cu,P)

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

Akreditacije
NDS - Laboratorij za dozimetrične standarde
LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti
TLD - Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo
ELME - ekološki laboratorij z mobilno enoto
LSC - Laboratorij za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo

Zadnji popravki: 03. 04. 2017