Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Akreditacije
LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti
Natisni stran 

Priloga k akreditacijski listini LP-022 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja:
v laboratoriju
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja: 
radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca:


Št.
Oznaka standarda ali nestandardne preskusne metode
Naslov standarda ali nestandardne preskusne metode in morebitne navezave na druge standarde ali metode Območje preskušanja; Negotovost rezultata preskušanja (kjer je to pomembno)

Materiali; Proizvodi

1.
LMR-DN-10 ** / ver. 13 (okt. 2016)
interna metoda
Meritve aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov v homogenih cilindričnih vzorcih z visokoločljivostno spektrometrijo gama Območje emisij iz vzorca
 (0,5•10-2–0,5•105) s-1

Območje energij
 (5–3000) keV
trdni in tekoči materiali
2.
ELME-DN-23 *** / ver. 04 (jun. 2015)
interna metoda
Meritve aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov za karakterizacijo referenčnih materialov Območje
0,02-100k Bq/kg (Bq/L)
odvisno od radionuklida in materiala

Vsi radionuklidi, ki sevajo
žarke gama in rentgenske žarke v energijskem območju
(5 - 3000) keV

Merilna negotovost (izražena kot relativna vrednost, k=2 )


trdni in tekoči materiali

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** Rezultati meritev aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov s spektrometrijo gama so lahko podani v enotah Bq na vzorec, Bq/m3 za tekoče vzorce in zračne/aerosolne filtre, Bq/kg za trdne in tekoče vzorce in Bq/m2 za vzorce padavin in zemlje (depozit / used). Območje preskušanja in meje detekcije so odvisne od radionuklidov in vrste materiala vzorca. Podatki so na željo naročnika na razpolago v laboratoriju.

V oktobru 2016 je bila opravljena redna revizija vsebine postopka, vsebino smo uskladili z dejanskim potekom del v laboratoriju ter dodali nekaj novih podrobnih opisov analiz v posebnih primerih.

*** Rezultati meritev aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov s spektrometrijo gama za karakterizacijo referenčnih materialov so lahko podani v enotah Bq na vzorec, Bq/m3 za tekoče vzorce in zračne/aerosolne filtre, Bq/kg za trdne in tekoče vzorce in Bq/m2 za vzorce padavin in zemlje (depozit / used). Območje preskušanja in meje detekcije so odvisne od radionuklidov in vrste materiala vzorca. Podatki so na željo naročnika na razpolago v laboratoriju. Za izbrane radionuklide in materiale so podrobni podatki dostopni na spletni strani laboratorija lmr_dn23_podrobni_obseg.pdf.

Akreditacije
NDS - Laboratorij za dozimetrične standarde
LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti
TLD - Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo
ELME - ekološki laboratorij z mobilno enoto
LSC - Laboratorij za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo

Zadnji popravki: 14. 11. 2016