Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Organizacija / Premična arheološka dediščina
Arheometrija – analiza predmetov premične kulturne dediščine
Natisni stran 

Z metodama protonsko vzbujenih rentgenskih žarkov in žarkov gama (PIXE in PIGE) opravljamo sistematske meritve arheoloških in umetniških predmetov.

Meritve potekajo na tandemskem pospeševalniku, izvajamo pa jih s protonskih žarkom v zraku, tako da pri predmetih ni potrebno jemanje vzorcev. Raziskovanje poteka predvsem v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije in Narodno galerijo Slovenije, pa tudi z drugimi inštitucijami, ki hranijo predmete kulturne dediščine. Namen meritev je določiti sestavo posameznih predmetov, iz podobnosti med predmeti pa sklepamo na način izdelave, vir surovin in zgodovinske okoliščine, v katerih so predmeti nastali. Raziskave v zadnjih nekaj letih obsegajo obsežne meritve srednjeveškega stekla, rimskih predmetov, numizmatike in pigmentov na oljnih slikah. Pri študijah stekla smo določili vrste talil, ki so jih uporabljali pri izdelavi stekla na beneški način. Z analizami kovin smo pokazali, iz kakšnih zlitin so izdelovali rimsko vojaško opremo, pri oljnih slikah pa raziskujemo vrste pigmentov, ki so bili v rabi v različnih obdobjih – od baroka do slovenskih impresionistov. Poleg obsežnejših sistematskih raziskav se vključujemo tudi v tekoče arheološke in umetnostnozgodovinske raziskave, tako da z analizami dopolnimo splošno vedenje o posameznih predmetih.

Sodelujoči:

  • prof. dr. Žiga Šmit, e-mail
  • David Jezeršek, univ. dipl. ing. metalurgije in materialov, e-mail