Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Akreditacije
Akreditacije
Natisni stran 

Že leta 1995 smo začeli z uvajanjem sistema kakovosti v redno delo laboratorijev, tedaj po standardu EN 45001. Ko je leta 1999 standard ISO/IEC 17025 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev) stopil v veljavo, smo reorganizirali naš sistem kakovosti v skladu z zahtevami tega standarda.

Avgusta 2001 smo oddali vlogo na Slovensko akreditacijo za akreditacijo najpomembnejših aktivnosti v dveh laboratorijih:

  • Laboratorij za meritve radioaktivnosti (LMR) za laboratorijske meritve aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov v homogenih cilindričnih vzorcih z visokoločljivostno spektrometrijo gama in
  • Laboratorij za dozimetrične standarde (NDS) za kalibracije različnih inštrumentov, ki se uporabljajo na področju zaščite pred ionizirajočim sevanjem (merilniki doze / hitrosti doze, merilniki kontaminacije)

Ocenjevalni obisk smo uspešno prestali in marca 2003 smo prejeli akeditacijo za te metode.

Leta 2004 smo oddali vlogo za širitev obsega akreditacije za aktivnosti v Laboratoriju za termoluminiscenčno dozimetrijo (TLD) - za meritve doz v osebni in okoljski dozimetriji. Razširjen obseg akreditacije smo prejeli julija 2005.

Poleg tega smo leta 2006 oddali vlogo za širitev obsega akreditacije za aktivnosti v Ekološkem laboratoriju z mobilno enoto (ELME) - za meritve doze / hitrosti doze in površinske kontaminacije s prenosnimi merilniki. Novo akreditacijsko listino smo prejeli marca 2007, leta 2010 pa smo v obseg akreditacije ELME dodali še laboratorijske in terenske meritve sevalcev gama s spektrometrijo gama.

Leta 2008 smo širili obseg akreditacije še na aktivnosti v Laboratoriju za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo (LSC) - določitev vsebnosti tritija v vzorcih vode in urina z direktno metodo in z metodo z elektrolitsko obogatitvijo, razširjen obseg akreditacije smo prejeli oktobra 2008.

Januarja 2015 smo razširili obseg akreditacije še na meritve vsebnosti za določitev skupne aktivnosti sevalcev α in β v vodi s tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo po direktni metodi in metodi s koncentriranjem. 

Akreditacije
NDS - Laboratorij za dozimetrične standarde
LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti
TLD - Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo
ELME - ekološki laboratorij z mobilno enoto
LSC - Laboratorij za tekočinskoscintilacijsko spektrometrijo

Zadnji popravki: 27. 11. 2016