Izberite jezik:English Slovenski
 
F2
homeF-2 / Kontakti
Vodja odseka
doc. dr. P. Pelicon, e-mail
Namestnik vodje odseka
dr. Benjamin Zorko, e-mail
Struktura hadronskih sistemov
doc. dr. S. Širca, e-mail
Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci
doc. dr. M. Žitnik, e-mail
Premična arheološka dediščina
prof. dr. Ž. Šmit, e-mail
Mikroanalitski center
doc. dr. P. Pelicon, e-mail
Meritve ionizirajočega sevanja
dr. B. Zorko, e-mail
Laboratorij za radiološke merilne sisteme in meritve radioaktivnosti
mag. Branko Vodenik, e-mail
Laboratorij za tekočinsko-scintilacijsko spektrometrijo
dr. J. Kožar Logar, e-mail
ELME - ekološki laboratorij z mobilno enoto
doc. dr. M. Lipoglavšek, e-mail
Laboratorij za rentgensko spektrometrsko analizo
dr. P. Kump, e-mail
Laboratorij za TLD
dr. B. Zorko, e-mail
B. Črnič, dipl. inž. fiz., e-mail
Laboratorij za dozimetrične standarde
mag. Matjaž Mihelič, e-mail